Vetvenia a logika v dotazníku

Šikovný zber dát vďaka pokročilým filtrom

Inteligentná logika v dotazníku

Získajte maximum odpovedí od respondentov, využite inteligentné filtre. Nastavte, kedy sa má zobraziť otázka či celá stránka dotazníka na základe odpovedí na predchádzajúce otázky. Zobrazujte respondentom v dotazníku len relevantné otázky.

Interaktívne filtre na stránke

Zobrazujte otázky na stránke interaktívne podľa aktuálnych odpovedí. Potrebujete získať rýchly názor respondenta v prípade jeho negatívneho hodnotenia? Toto je spôsob, ako na to. Zobraziť otázku okamžite, keď respondent v dotazníku vyplní svoj názor.

Vetvenia a ďalšie akcie stránky

Preveďte respondenta prieskumom efektívne. Akcia stránky zaistí jeho presmerovanie na určitú časť dotazníka, na základe už vyplnených otázok. Akcia stránky môže tiež respondenta vylúčiť z pátrania, ak nevyhovuje požadovanej cieľovej skupine.

Vetvenia a logika v dotazníku

Logika dotazníka Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnenie otázky
Kontrola odpovede na číslo, e-mail a dátum
Kontrola od-do u číselnej odpovede
Kontrola min./max. počtu vybraných možností
Interaktívne zobrazenie/skrytie otázky
Zobrazenie alebo skrytie otázky podľa odpovede na inú otázku v stránke
Filtrovanie otázky
Zobrazenie alebo skrytie otázky podľa odpovedí v dotazníku alebo podľa údajov z distribučného kanála
Filtrovanie strany
Zobrazenie alebo skrytie celej strany dotazníka podľa odpovedí v dotazníku alebo podľa údajov z distribučného kanála
Filtrovanie riadku batérie
Zobrazenie alebo skrytie riadku batérie podľa vybraných podmienok
Filtrovanie odpovedí otázky
Zobrazenie alebo skrytie odpovede otázky podľa vybraných podmienok
Rotácia odpovedí
Zobrazenie odpovedí otázky v náhodnom poradí
Rotácia riadkov batérie
Zobrazenie riadkov v náhodnom poradí
Rotácia stĺpcov batérie
Zobrazenie stĺpcov v náhodnom poradí
Rotácia otázok na stránke
Zobrazenie otázok v náhodnom poradí
Rotácia stránok po skupinách
Zoskupenie vybraných stránok a náhodná rotácie skupín; vhodné pre rotácie rôznych variantov konceptov
Automatické uzavretie odkazu
Nastavenie dátumu a času, kedy bude individuálny odkaz na dotazník uzavretý
Kvóta na odkaz
Automatické uzavretie odkazu po nazbieraní určitého počtu odpovedí
Vyradenie z dopytovania
Ukončenie dotazníka pre respondenta, ktorý vyplnil určité odpovede
E-mailová notifikácia
Odoslanie e-mailovej správy z dotazníka na špecifikovanú adresu či respondentovi
Dotazník ako PDF príloha e-mailovej notifikácie
Odoslanie vyplneného dotazníka v PDF súboru ako prílohu správy v e-mailovej notifikácii
Vetvenia a presmerovanie Free Mini Basic Professional Enterprise
Presmerovanie na stranu dotazníka
Presmerovanie respondenta na určitú stranu dotazníka podľa predchádzajúcich odpovedí
Presmerovanie prehliadača na URL
Presmerovanie prehliadača respondenta na určenú URL adresu podľa predchádzajúcich odpovedí