Design pod kontrolou

Plná kontrola nad podobou prieskumu, od začiatku až do konca

Firemný vzhľad dotazníka

Využite interaktívne editor a jednoducho upravte vzhľad dotazníka tak, aby vyhovoval vášmu firemnému dizajnu. Rozumiete CSS? Potom si zamilujete možnosť meniť vzhľad dotazníka priamo na úrovni kódu.

Dotazník na vlastnej doméne

Realizujte výskumy pod vašou firemnou identitou. Odkaz na dotazník môžete jednoducho upraviť tak, aby bol súčasťou vášho firemného webu. Použite vlastnú internetovú doménu, napr. vyskumy.vasafirma.sk

Dotazníky v cudzom jazyku

Navrhnite si dotazník v akomkoľvek jazyku. Podporujeme aj exotické jazyky, v znakoch (napr. Čínština) aj v orientácii textu (napr. Hebrejčina). Môžete meniť každý detail, od tlačidiel v dotazníku po chybové hlásenia.

Design pod kontrolou

Design dotazníka Free Mini Basic Professional Enterprise
Výber zo 17 farebných šablón dotazníkov
Úprava farieb štýlu dotazníka
Typ a veľkosť písma
Zmena šírky dotazníka
Skrytie ukazovateľa priebehu
Skrytie mená prieskumu, mená strany a popisu strany
Voľba vlastného štýlu dotazníka v CSS
Voľba jazyka dotazníka
Tvorba vlastnej knižnice obrázkov
Branding dotazníka Free Mini Basic Professional Enterprise
Vloženie vlastného loga
Zmena veľkosti loga
Zarovnanie loga
Text v pätičke stránky
Skrytie pätičky 'Vytvorené v Click4Survey'
Zmena textu chybových hlásení dotazníka
Zmena textov tlačidiel 'Ďalšia strana', 'Predchádzajúca strana' a 'Dokončiť prieskum'
Skrytie tlačidla 'Predchádzajúca strana'
Zmena textu hlásenia pre uzavretý dotazník
Zmena textu hlásenia pre duplicitnú odpoveď
Zmena textu pokynov pre prerušenie dopytovania
Zmena textu hlásenia pre vyradeného respondenta
Branding odkazu na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Úprava tvaru odkazu
Príklad: http://www.click4survey.sk/s/123/vasPrieskum
Odkaz na vlastnej doméne
Príklad: http://vyskumy.vasafirma.sk/s/123/vasPrieskum