Rýchla distribúcia dotazníka

Distribúcia dotazníka k správnym respondentom je pre realizáciu prieskumu kľúčová

Rozošlite vlastným respondentom

Navrhnite si znenie pozývacieho emailu a importujte databázu kontaktov. Click4Survey zaistí automatické rozoslanie aj kontrolu doručenia emailových pozvánok k vyplneniu prieskumu aj neskoršie rozoslanie pripomienok kontaktom, ktorí prieskum zatiaľ nevyplnili.

Zdieľajte na sociálnych sieťach

Sociálne siete sú skvelým zdrojom kvalitných a angažovaných respondentov. Dotazník tak môžete nazdielať medzi vašich priateľov alebo na stránky vybraných záujmových skupín, produktov či firiem. Nazdielať dotazník je možné priamo na Facebook alebo Twitter.

Oslovte spotrebiteľov z populácie

Objednajte si vzorku overených respondentov z populácie. Zadajte cieľovú krajinu, región, pohlavie, vek či vzdelanie respondenta a získate okamžitý prehľad o cene aj dĺžke zberu dát. V online paneli máte k dispozícii 20 miliónov spotrebiteľov v 75 krajinách sveta.

Rýchla distribúcia dotazníka

Typy odkazov na dotazník Free Mini Basic Professional Enterprise
Odkaz na doméne SK
http://www.click4survey.sk/s/123/vasPrieskum
Odkaz na doméne CZ
http://www.click4survey.cz/s/123/vasPrieskum
Odkaz na doméne COM
http://www.click4survey.com/s/123/vasPrieskum
Zabezpečený odkaz
https://www.click4survey.sk/s/123/vasPrieskum
Vlastné meno výskumu v odkaze
http://www.click4survey.sk/s/123/VlastneMenoVyskumu
Odkaz na vlastnej doméne
http://vyskum.vasafirma.sk/s/123/vasPrieskum
Rozosielanie dotazníka e-mailovou kampaňou Free Mini Basic Professional Enterprise
Odoslaných e-mailových pozvánok mesačne 10 000 50 000 50 000 na užívateľa
E-mailové správy v prostom texte
E-mailové správy v HTML
Testovanie správ
Odoslanie správy na zadané adresy k otestovaniu
Rozoslanie pripomienky
Zaslanie pripomienky na dokončenie dotazníka
Plánované rozoslanie správy
Začatie rozosielanie správy v určenom čase
Prerušenie dotazníka
Prerušenie vypĺňaní dotazníka so zaslaním odkazu pre neskoršie dokončenie
Voľba adresy odosielateľa správy
Voľby adries 'Od'
Zobraziť status odoslaných správ
Zobrazí, ktoré adresy sú nedoručiteľné, odhlásené, ktoré správy respondenti otvorili, z ktorých adries bol dotazník dokončený a z ktorých rozpracovaný.
Rozšírené nastavenie odosielania e-mailov
Automatické zaslanie pozvánky na novo pridané kontakty, zaslanie pripomienky po určenej dobe od odoslania pozvánky, zaslanie poďakovania po dokončení dotazníka.
Kontrola duplicitných odpovedí Free Mini Basic Professional Enterprise
Kontrola duplicity pomocou Cookies
Jediná odpoveď na e-mailový kontakt
Zabezpečený prístup k dotazníku Free Mini Basic Professional Enterprise
Zabezpečenie prístupu k dotazníku spoločným heslom
Pre prístup k dotazníku musí respondent zadať vstupné heslo. Heslo je spoločné pre všetkých respondentov.
Zabezpečenie prístupu k dotazníku individuálnymi heslami
Pre prístup k dotazníku musí respondent zadať vstupné heslo. Každý respondent má k dispozícii svoje vlastné heslo.
Načítanie kontaktov e-mailové kampane Free Mini Basic Professional Enterprise
Zadanie kontaktu formulárom
Hromadné načítanie kontaktov
Kontrola duplicitných kontaktov
Anti SPAM kontrola kontaktov
Zamedzenie rozoslaniu viac správ na zhodnú adresu za určenú dobu
Doplňovanie údajov pri rozoslaniu správy
Vkladanie údajov kontaktov do e-mailovej správy počas rozosielania
Automatické generovanie oslovenie pre česká mena
Generovanie oslovenie kontaktu v 5. páde podľa českého mena a priezviska
Export kontaktov kampane do Excelu
Zdieľanie dotazníka na sociálnych sieťach Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrácia Facebook
Zdieľajte prieskumy priamo na vašu Facebookovú stenu
Integrácia Twitter
Zdieľajte prieskumy priamo na Twitteri
QR kódy Free Mini Basic Professional Enterprise
QR kód
Umožní respondentom vyplniť váš dotazník vyfotením QR kódu
Riadenie kvót Free Mini Basic Professional Enterprise
Globálna kvóta
Umožní zobrať v prieskume len zadaný počet odpovedí. Po získaní požadovaných odpovedí je novým respondentom zobrazené hlásenie o naplnení kvóty.
Segmentové kvóty
Umožní získať potrebný počet odpovedí v určitých segmentoch respondentov, definovaných podľa otázok v dotazníku. Napr. muži 25-30 rokov, ktorí používajú určitý produkt.
E-mailové notifikácie
Pri naplnení segmentové kvóty systém automaticky zašle na zadané e-mailové adresy oznámenia o naplnenie kvóty
Nákup respondentov Free Mini Basic Professional Enterprise
Online panel respondentov
Jednoduchý prístup k viac ako 266+ miliónom respondentov v 130+ krajinách
Telefonické dopytovania Free Mini Basic Professional Enterprise
Integrovaný modul CATI
Dopytovania vo vašom call centre
Hromadné načtení kontaktů pro telefonování
CATI portál
Špeciálna stránka s prístupom pre operátorov call centra
Definícia operátorov
Správa operátorov a prístupových hesiel