Typy otázok v dotazníku

Od základných prepínačov po interaktívna hviezdičková a obrázková hodnotenie

Bohatá ponuka typov otázok

Získajte názory za pomocou mnohých typov otázok. Umožnite respondentom zoradiť položky podľa preferencií či hodnotiť atribúty služby v batérii otázok. Využite interaktivitu v hviezdičkovom hodnotení alebo interaktívne hodnotenie posuvníkom.

Kontrola správnosti odpovědí

Zaistite, že odpovede na dôležité otázky budú vyplnené a eliminujte nekompletné odpovede. Nastavením kontroly môžete overiť, či je otázka vyplnená aj overiť správnu odpoveď, či je číslo, email, dátum, či skontrolovať minimálnu/maximálnu hodnotu.

Úpravy zobrazenia otázok

Nastavte spôsob zobrazenia otázok v dotazníku. Môžete meniť vodorovné či zvislé zarovnanie, zobrazenie v stĺpcoch, rozmery obrázkov alebo napríklad veľkosť batérie otázok. Nastavením triedy CSS získate plnú kontrolu nad vzhľadom otázky.

Typy otázok v dotazníku

Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet typov otázok 21 21 26 29 29
Základné typy otázok Free Mini Basic Professional Enterprise
Textový blok
Obrázok
YouTube Video
Automatické spustenie, znemožnenie opakovaného prehrania
Výber z možností
Výber jedinej alebo viac možností
Rozbaľovacia ponuka
Likertova škála
Hviezdičkové hodnotenie
Výber z obrázkov
Výber zo smajlíkov
Textová odpoveď jednoriadková
Textová odpoveď viacriadková
Interaktívne radenie možností
Batéria s výberom z možností
Batéria s textovými poľami
Pokročilé typy otázok Free Mini Basic Professional Enterprise
Batéria s posuvníky
Batéria s hviezdičkovým hodnotením
Batéria s kombináciou otázok
Možno definovať viac otázok na jednom riadku batérie
Posuvník
Sémantický diferenciál
Privátne video
Nahranie súboru videa do knižnice a vloženie do dotazníka. Video je možné prehliadnuť len v dotazníku a nemožno ho zdieľať.
Časovač stránky
Obmedzuje čas, po ktorý je viditeľná strana dotazníka
Skript
Spúšťanie užívateľských skriptov na stránke
Nahratí súboru
Nahratie súborov respondentom. Súbory sú potom súčasťou odpovede k stiahnutiu.
URL Parameter
Načítanie hodnoty z parametra v URL adrese dotazníka do dát odpovedí.
Net Promoter Score®
Možnosti nastavenia otázok Free Mini Basic Professional Enterprise
Povinné vyplnenie otázok
Povinné vyplnenie vybraných riadkov batérie
Kontrola vyplnených údajov na číslo, dátum a e-mailovú adresu
Kontrola minimálne a maximálne hodnoty
Kontrola minimálneho a maximálneho počtu vybraných odpovedí
Kontrola dĺžky textové odpovede
Kontrola počtu slov
Nastavenie šírka batérie
Celková šírka batérie aj šírka prvého stĺpca
Kontrola vyplnených údajov batérie s textovými poľami na číslo, dátum a e-mailovú adresu
Kontrola minimálneho a maximálneho počtu vyplnených riadkov batérie
Textové pole 'Iné'
Riadok batérie 'Iné'
Šírka a výška textové odpovede 'Iné'
Zobrazenie odpovedí
Vodorovne, zvislo, ako Likertova škála
Hromadné vkladanie/úprava odpovedí
Obrázky v riadkoch batérie
Nastavenie triedy CSS
Pre nastavenie vlastného vzhľadu otázky