Analýza výsledkov prieskumov

Sada analytických nástrojov pre vaše skvelé reporty

Pokročilá analýza dát odpovedí

Prezerajte si odpovede jednotlivých respondentov, alebo vytvorte súhrnnú analýzu v interaktívnych tabuľkách a grafoch. Získate tak rýchly náhľad nad výsledkami prieskumu. Segmentujte výsledky pomocou pokročilých filtrov a pridajte komentáre.

Exportujte dáta pre ďalšie spracovanie

Potrebujete dáta prieskumu ďalej spracovať, alebo len radi pracujete so surovými dátami? V tom prípade si môžete dáta prieskumu exportovať do XLS, CSV alebo SPSS, kde navyše získate plne nakódovaný dátový súbor vrátane detailov otázok dotazníka.

Zdieľajte výsledky online

Tabuľky a grafy uložte do obrázkov a ďalej využite v PowerPointe alebo vo Worde. Hotovú analýzu je ľahké uložiť do PDF súboru, alebo analýzu nazdielať cez odkaz chránený heslom a zaslať na prehliadanie kolegom či klientom, aj s preddefinovanými filtrami online.

Analýza výsledkov prieskumov

Vytváranie analýz Free Mini Basic Professional Enterprise
Analýza odpovedí v reálnom čase
Súhrnná analýza
Súhrnné výsledky za jednotlivé otázky v tabuľkách a grafoch
Maximálny počet analýz na prieskum 1 2 5 bez obmedzenia bez obmedzenia
Prehliadanie analýzy online
Možnosti analýzy Free Mini Basic Professional Enterprise
Prehliadanie individuálnych odpovedí
Export odpovedí do PDF
Vloženie otázky do analýzy
Zobrazenie výsledkov do súhrnnej tabuľky, v koláčovom, prstencovom, riadkovom alebo stĺpcovom grafe
Vloženie textovej prílohy
Zobrazenie odpovedí na otvorené otázky ako súhrnnú tabuľku
Vloženie krížovej tabuľky
Zobrazenie kontingenčnej tabuľky závislostí dvoch otázok
Dokončenie opustených rozhovorov
Možnosť zahrnúť nedokončené odpovedi medzi dokončené
Zobrazenie štatistických ukazovateľov
Počet odpovedí, priemer, štandardná odchýlka, medián a modus
Úprava textov v položkách analýzy
Filtrovanie analýzy podľa otázok
Zobrazenie špecifických odpovedí len na špecifické otázky
Filtrovanie analýzy podľa distribučných kanálov
Zobrazenie odpovedí za špecifické distribučné kanály
Zdieľanie analýzy
Prístup k analýze cez špeciálny odkaz chránený heslom
Výpočet Net Promoter Score®
Export položiek analýzy
Uloženie tabuľky alebo grafu do obrázka pre vloženie do správy či prezentácie
Export analýzy do PDF
Export dát Free Mini Basic Professional Enterprise
Export dát do Excelu
Export dát do CSV
Export dát do SPSS
Export vrátane mien premenných a automatického načítanie hodnôt premenných podľa variantov odpovedí (labelovania)
Výber otázok k exportu
Špecifikácie distribučného kanála
Výber odpovedí k exportu získaných zo specifikého distribučného kanála
Dáta ako hodnoty
Možnosť exportovať odpovedi v kódoch (napr. namiesto muž/žena v kódoch 1/2)
Export nedokončených odpovedí
Export dát za určené obdobie
Možnosť exportovať odpovede za určitý časový úsek
Automatický export dát do emailu
Zaslanie exportovaných odpovedí na určené emailové adresy v stanovenom čase alebo opakovane / denne / týždenne
Automatický export dát na FTP server
Uloženie exportovaných dát odpovedí na náš FTP server. Zriadenie zabezpečeného FTP prístupu klientovi pre integráciu automatického importu dát do interných systémov.