Nástroje pre prácu v tíme

Efektívne využitie nástroja naprieč firmou pri zachovaní súkromia

Užívateľské účty, tímy a role

Vytvorte užívateľské role s potrebným oprávnením k stanoveným úlohám. Priraďte jednotlivým užívateľom ich role vo vybraných tímoch. Tímová práca vám pomôže zvýšiť produktivitu a zvládnuť viac projektov.

Administrácia Vášho účtu

Majte svoj účet pod kontrolou. Spravujte užívateľské účty spolupracovníkom a kolegom. Delegujte administráciu na iných užívateľov, alebo umožnite spravovanie vybraného pracovného tímu jeho manažérovi.

Prístupové práva k výskumom

Nastavením práv môžete efektívne povoliť alebo zakázať prístup vybraným používateľom k určeným prieskumom. Potrebujete kolegovi sprístupniť len odpovede prieskumu? Žiadny problém. Oprávnenia máte pod kontrolou.

Nástroje pre prácu v tíme

Limity účtov Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet užívateľov v účtu 1 1 1+ 1+ 2+
Prístupové práva Free Mini Basic Professional Enterprise
Správa užívateľských účtov
Správa tímov
Možnosť zaradiť užívateľov do tímov. Zdieľanie projektov alebo práce na vlastných prieskumoch.
Správa rolí
Voľba rolí užívateľov v tímoch. Napr. role Analytik pre prehliadanie a analýzu odpovedí.
Voľba manažéra tímu
Priradenie individuálneho prieskumu užívateľovi
Obmedzenie prístupu užívateľa len k svojím prieskumom