Integrácia s Click4Survey

Prepojte Vašu aplikáciu s platformou Click4Survey

API prístup

Využite aplikačné rozhranie Click4Survey pre prístup k funkciám platformy Click4Survey. Odosielajte e-mailové pozvánky alebo sťahujte odpovede vyplnených dotazníkov.

Webhooky

Využite spätné volanie priamo z platformy Click4Survey a pripravte vašu webovú aplikáciu tak, aby reagovala v reálnom čase na udalosti, ktoré vznikli v dotazníku.

Príklad implementácie

V platforme nastavte webhook na adresu vašej aplikácie. Tá je volaná, keď dôjde k vyplneniu dotazníka respondentom. Volaním API stiahnite dáta odpovedí, ktoré potom môžete spracovať.

Integrácia s Click4Survey

Integrácia Free Mini Basic Professional Enterprise
API prístup
Aplikačné rozhranie pre prístup k funkciám platformy Click4Survey z aplikácií klienta.
30 000 volaní / mesačne vlastný limit
Webhooky
Spätné volanie aplikácie klienta z platformy Click4Survey hneď, ako sa v Click4Survey niečo stane.