Názor na vnímanie chill out zóny vo vonkajších priestoroch univerzitného kampusu TUKE / An opinion on the perception of the chillout zone in the outdoor spaces of the TUKE university campus

Tento prieskum je uzavretý.