COVID-19: lekcie z virtuálnej výučby

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
V priloženom dotazníku sa venujeme 6. strategickým oblastiam online vzdelávania na vysokých školách odporúčaným v článku: J. Hvorecký, M. Beňo, R. Janošcová (2021) Online Education as an Integral Part of Universities’ Strategy, INTED2021 Proceedings, pp. 5197-5205.

Pretože riziko ďalších vĺn pandémie pretrváva, cieľom dotazníka je rozvíjať podporu vzdelávania cez internet zbieraním (pozitívnych aj negatívnych) skúseností učiteľov a tým rozvíjať jeho kvalitu. Otázky sú zoradené do 8 skupín. Odpovede na ne sú výberové, zároveň však k nim existuje možnosť pripojiť vlastný komentár. Budeme radi, keď túto príležitosť využijete.

V prípade záujmu si článok môžete vyžiadať na adrese: jozef@hvorecky.com.
Pohlavie*
Vek*
Rozsah úväzku*
Krajina, v ktorej je umiestnená VŠ*
Typ školy*
Učil/a som prostredníctvom internetu pred pandémiou COVID-19:*