Prihláška do 1. ročníka ZŠ s MŠ Bajerov 96

V dotazovaniu nemožno pokračovať, na stránke je chyba.Prejsť na chybu
*
zapisujem svoje dieťa do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Bajerov 96, pre školský rok  2020/2021 
a súhlasím so spracovaním osobných údajov
v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
*
ak nenavštevoval žiadne školské zariadenie, neuvádza sa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Školský klub detí*
Stravovanie v školskej jedálni*
Povinne voliteľný predmet*
Zdravotný stav dieťaťa
Zrak dieťaťa*
Zdravotný stav dieťaťa
Reč dieťaťa*
Zdravotný stav dieťaťa
Alergia*
Zdravotný stav dieťaťa
Preferovaná ruka*
Zdravotná poisťovňa*
*
*